Kasım 30, 2015

The Hole

Boşluk: Yirmiyedi yaşımda yitirdiğim annemdir.